Työyhteisösovittelu


Työyhteisön konfliktit tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen.
Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen,
jotta ihmiset kykenisivät keskittymään olennaiseen eli työhönsä.

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu,
nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen.
Sen tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin,
lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja,
palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä.
Sovittelu toimii myös ennaltaehkäisevästi,
sillä se luo konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöön.

Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta,
vaan hän toimii sovinnon mahdollistajana eli fasilitaattorina.
Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun.
Sovittelijan tehtävänä on varmistaa,
että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi sekä luoda ilmapiiri,
joka sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.
Jos sitoumusta ei synny, on sovittelu väärä väline ja silloin tarvitaan työnantaja muita keinoja.
Nämä keinot on myös syytä tehdä selväksi ennen sovittelun alkamista kaikille osapuolille.

Takaisin