Työnohjaus

Työnohjaus voi olla ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta.
Työnohjaus tarjoaa ajan, paikan, tilan ja luvan käsitellä asioita,
jotka liittyvät työhösi, työyhteisöösi, organisaatioon ja niiden välisiin suhteisiin.

Työnohjaus voi olla työyhteisön/työntekijän hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä.
Työnohjaus voi olla myös työssä uupumisen ennaltaehkäisyä.

Se voi tarjota myös tilan, jossa muutos on mahdollinen, jos sellaista kaivataan.

Parhaimmillaan työnohjaus vapauttaa energiaa itse työn tekemiseen,
kun työn ja työntekijän välissä oleva harmaa alue on suhteutettu sopiviin mittasuhteisiin,
jonka kanssa on riittävän hyvä olla.

Työnohjaan myös traumapsykoterapeutteja.

Takaisin