Sensomotorinen psykoterapia

Sensorimotorisessa psykoterapiassa huomioidaan erityisesti kehon tuntemuksia
suhteessa mielenmaailmaan ja niissä kummassakin tapahtuviin muutoksiin.
Kaikki mitä meille tapahtuu mielen tasolla, tapahtuu myös ruumiillisella tasolla.

Sensorimotorinen psykoterapia on puhekeskeistä terapiaa,
jossa pyritään tavoittamaan erilaisten ruumiillisten tuntemusten takana olevia tunteita ja ajatuksia.
Tästä on hyötyä mm. ihmisille, joilla on hallitsevia jokapäiväistä elämää haittaavia ruumiillisia tuntemuksia
tai eriasteisia traumaattisia kokemuksia.

Sensorimotorinen psykoterapia sopii kaikille
ja halutessasi voimme käyttää sitä psykoterapiaa rikastuttavana osana.

Takaisin